การออกแบบ
การจัดการโครงการ
การจัดการงานก่อสร้าง

-
-
-
-
-
-
-
-
บริการศึกษาและออกแบบ
การออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบโครงสร้างและโยธา
การออกแบบระบบเครื่องกล
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบสาธารณูปโภค
เอกสารอนุญาต
การเขียนแบบการก่อสร้าง


-
-
-

-
-

-
-
-

-

ประมาณการงบประมาณ
การวางแผนโครงการ
เอกสารประกวดราคาและข้อมูลจำเพาะ
การบริหารงานก่อสร้าง
การควบคุมและการรายงานความก้าวหน้า
ใบอนุญาตและใบอนุญาต
การจัดหาวัสดุผู้เชี่ยวชาญ
การประกวดราคา & การคัดเลือกผู้รับเหมา
การประกันคุณภาพ-
-
-
-
-
-
-
-
-

การจัดระเบียบไซต์งาน
การประสานงานของผู้รับเหมา
ดูแลไซต์งานทุกวัน
การควบคุมความก้าวหน้า
ควบคุมคุณภาพ
การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ
เอกสารการชำระเงิน
การบริหารไซต์งาน
การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย 
Looking for design company we design factory construction