ไอเดียของบริษัท


ความคิดริเริ่ม : เราเริ่มต้นความคิดแรมเริ่มเสมอ
ท้าทาย : พวกเราท้าทายสิ่งใหม่เสมอ
ความพอใจ : เราพยายามอย่างต่อเนื่องและดำเนิน
    ไปข้างหน้าเพื่อรับใช้สังคมไทย
     

แนวทางของบริษัท


การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
การบริการที่มีคุณภาพสูงของพนักงานด้วยความเต็มใจ
TDC-interior.com
ทีดีซี เป็น บริษัท ที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น, “คุณฮิโตชิ ซาโต้” เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น, เรามุ่งเน้นกระบวนการคิดโดยยึดคำขวัญที่ว่า “เราเป็นแหล่งความคิดใหม่และสามารถพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” ดังนั้นการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงความปราณีตของนักออกแบบที่แสดงรายละเอียดในการออกแบบอย่างระมัดระวัง เพื่อสื่อสารต่อผู้คนทั่วไปซึ่งพวกเขาสามารถจดจำสิ่งที่นักออกแบบต้องการสื่อ

นอกจากนี้เรายังมีระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจโรงงานซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศหลักในโลกที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรม

การออกแบบนั้นมีเสน่ห์และสวยงาม ไม่เพียง แต่ภายนอกเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้และสามารถใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดในงบประมาณที่จำกัด

คุณลักษณะในงานของเราคือการออกแบบที่เรียบง่าย แต่มีความหมายที่ซ่อนอยู่มากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือขององค์กร

ทีดีซี เป็นองค์กรที่ทุ่มเทและทำงานอย่างหนักพร้อมการจัดการและระบบที่ดี

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่องาน ทำให้เราก้าวไปมาถึงวันนี้ มากกว่า 20 ปีและตอนนี้เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน บริษัท ระหว่างประเทศในอนาคตFlowchart for Construction Completion

Meeting -> Working Plan Creation -> Details of Working Plan -> Quotation -> Employment Contract -> Quality Control & Process Control -> Delivery Completion of Work -> After Sales Service